PBUH „TERBUD” Marian Droździel, powstało w 1995r. Siedziba firmy mieści się w Szczecinku, przy ul. Waryńskiego 2. Firma posiada wyłącznie polski kapitał i charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju.

Marian Droździel
78-400 Szczecinek
ul. Waryńskiego 2

tel. 94 372 91 44
fax 94 374 73 53

e-mail: biuro@terbud1.pl

Nasza oferta

Specjalizujemy się w pracach:

Ponadto Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „TERBUD” Marian Droździel, prowadzi roboty ogólnobudowlane i instalacyjne, w szczególności w budowie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych oraz przepompowni i separatorów z osadnikami. Firma ukierunkowuje swoje działania tak, aby stać się Firma oferującą kompleksowe usługi w zakresie budowy i całej infrastruktury dróg. Prowadzi kontrakty inwestycyjne i modernizacyjne. Jest ukierunkowana na klienta i dopasowuje swoje usługi do potrzeb i zapotrzebowania rynku.

Dążąc do tak postawionego celu, Firma stale rozwija swoją działalność oraz zwiększa swoje zasoby sprzętowe i kadrowe.

© 2011 Infocity