PBUH „TERBUD” Marian Droździel, powstało w 1995r. Siedziba firmy mieści się w Szczecinku, przy ul. Waryńskiego 2. Firma posiada wyłącznie polski kapitał i charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju.

Marian Droździel
78-400 Szczecinek
ul. Waryńskiego 2

tel. 94 372 91 44
fax 94 374 73 53
tel. kom. 602 249 903

e-mail: biuro@terbud1.pl


Specjalizujemy się w pracach:
- roboty ziemne
- roboty drogowe
- roboty żelbetonowe
- sieci wod.-kan.

SZCZEGÓŁY OFERTY


Wykaz ważniejszych robót:
- zintegrowana gosp. wod.-
  ściek. w dorzeczu Parsęty
- budowa Regionalnego
  Centrum Tenisowego
- budowa dróg leśnych

WIĘCEJ PRZYKŁADÓW


Dążąc do celów nieustannie inwestujemy w swój rozwój, poprzez zakup i moderni- zację sprzętu budowlanego oraz maszyn i środków transportu.

LISTA MASZYN


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć obejmujących nasze prace, wyposażenie, realizacje i sprzęt. Jedno- cześnie zapraszamy do współpracy.

GALERIA ZDJĘĆ

© 2011 Infocity